Ruminacje – czym są?

To powtarzające się, nawracające myśli, o nacechowaniu negatywnym, które skupiają się na trudnych emocjach i problemach. To stała analiza sytuacji i brak szukania realnego rozwiązania. 

Ruminacje bardzo często mogą wiązać się z zaburzeniami lękowymi, zaburzeniami depresyjnymi lub innymi trudnościami na tle psychologicznym. 

🟡 nadmierną samorefleksje – skupianie się wyłącznie na świecie wewnętrznym, w tym: emocjach, myślach, działaniach, co może prowadzić do obwiniania, negatywnych przekonań na swój temat czy niepokoju 

🟡 koncentrację na negatywach – skupianie się wyłącznie na negatywnych aspektach sytuacji, bez dostrzegania pozytywnych stron 

🟡 myślenie powtarzane/lamentacja – przetwarzanie i analiza tych samych myśli i sytuacji, bez próby znalezienia rozwiązania, nowych sposobów działania. Są to również składane w formie narzekania skargi na swój temat, bez podejmowania starań rozwikłania trudnych wydarzeń. 

Przyczynami ruminacji mogą być doświadczone traumy, negatywne przekonania na swój temat, zaburzenia i choroby psychiczne, brak wsparcia oraz brak umiejętności radzenia sobie ze stresem i niski wgląd w siebie.  

Jeśli nie wiesz jak radzić sobie ze stresem, doświadczanymi trudnościami lub mierzysz się z ruminacjami, zasięgnij pomocy i umów się na terapię: 

Tel. 883 444 516
E-mail: rudzinska.alicjaa@gmail.com

Scroll to Top