Czym jest gaslighting?

Osoba doświadczająca gaslightingu przestaje ufać własnym osądom, powstaje w niej wiele obaw, jest zaniepokojona i zdezorientowana. Gaslighting może być stosowany w celu osiągnięcia konkretnego celu (np. zawodowego). Stosowany stale wzbudza w osobie go doświadczającej lęk, a także zaczyna ona podważać własne zdrowie psychiczne – co jest głównym celem (świadomym lub nie) osoby manipulującej. 

🔵 czuł się niekomfortowo i kwestionował siebie 

🔵 czuł, że możesz mu ufać i czuć się przy nim bezpiecznie (co prowadzi do łatwiejszego manipulowania i osiągania własnych celów) 

🔵 czuł się niezrozumiany, przepraszał, brał odpowiedzialność/winę na siebie (zawsze i za wszystko).

Np.: „Wymyśliłeś to, nic takiego się nie wydarzyło. Masz tendencję to panikowania, przestań zachowywać się jak wariat.”  

Osoba doświadczająca gaslightingu z czasem coraz mniej ufa sobie i zaczyna wierzyć w to, że „coś z nią jest nie tak” i/lub doświadcza zaburzeń psychicznych. Przemoc ta odbiera sprawczość, skuteczność, pewność siebie i wiarę we własne umiejętności. Niezatrzymanie jej może prowadzić m.in. do zaburzeń lękowych czy depresji. 

Tel. 883 444 516
E-mail: rudzinska.alicjaa@gmail.com

Scroll to Top